Obsługa komunikacyjna szkoły w Dąbrowie Leśnej

 

Obsługę komunikacyjną szkoły w Dąbrowie Leśnej zapewnią linie: ŁD, ŁZ i 701. W celu poprawy dojazdu w bezpośredni rejon szkoły, proponujemy korektę trasy linii ŁD, która od 01.09.2017 przyjęłaby następujący kształt: Dąbrowa Zachodnia – Zachodnia – Wiosenna – Kolejowa – Wiślana – Akacjowa – Partyzantów – Trenów – Brukowa – Warszawska – ICDS. W dni nauki szkolnej trzy kursy (jeden rano i dwa w godzinach popołudniowych) mogłyby kursować na trasie wydłużonej z/do Osiedla Równoległa. Ustalenia wymaga konkretna trasa przejazdu przez teren osiedla z uwzględnieniem lokalizacji umożliwiającej zawracanie autobusu oraz organizacja stanowiska przystankowego.

Read More
AKTUALNOŚCI