„Internet bez przesady, czyli jak zapobiegać nadużywaniu Internetu przez dzieci i młodzież”.

„Internet bez przesady”

W związku z włączeniem się Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach do międzynarodowej akcji pt.„Dzień Bezpiecznego Internetu” zapraszamy rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do udziału w spotkaniu pt.:

„Internet bez przesady, czyli jak zapobiegać nadużywaniu Internetu przez dzieci i młodzież”.

Chcemy by spotkanie stało się okazją do uwrażliwienia Państwa na problem nadmiernego korzystania przez dzieci z mediów elektronicznych i internetu. Podczas wykładu omówimy specyfikę problemu, przedstawimy możliwe działania profilaktyczne i sposoby reagowania na podejrzenie uzależnienie dziecka od sieci.

Spotkanie odbędzie się w Dziale Wsparcia Dziecka i Rodziny przy Ośrodku Pomocy Społecznej, ul...

Read More
AKTUALNOŚCI

Dodatkowe klasy w SP3 Łomianki

Dodatkowe klasy
w SP3 Łomianki, ul. Staszica

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi przy ul. Staszica w Łomiankach planuje utworzyć dodatkowe klasy ogólne od III do VI
w roku szkolnym 2018/2019. Zapisy rozpoczną się 19 lutego
.

Planuje się utworzenie w roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 3
z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w Łomiankach przy ul. Staszica 2, klas ogólnych od III do VI. Zapisy uczniów do tych klas będą prowadzone w terminie od 19 lutego do 15 marca 2018 r. – informuje Wydział Oświaty.

Do wyżej wymienionych klas będą przyjmowane dzieci mieszkające na terenie obwodu Szkoły Podstawowej nr 3.

Od 19 lutego do 15 marca br...

Read More
AKTUALNOŚCI

Zasady rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki na rok szkolny 2018/2019

Plik do pobrania – ZASADY_REKRUTACJI_KLASY_I_2018-2019

Do klas I przyjmowane są:

 • dzieci 7 letnie (urodzone w 2011 roku) – objęte obowiązkiem szkolnym
 • dzieci 6 letnie (urodzone w 2012 roku) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli:

– dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

– posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 ustawy Prawo oświatowe oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Read More
AKTUALNOŚCI

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki na rok szkolny 2018/2019

Plik do pobrania – ZASADY_REKRUTACJI_2018-2019

 • Dzieci 6 letnie (urodzone w 2012 roku) biorą udział w rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:
  1. w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 73
  2. w Szkole Podstawowej nr 2 w Łomiankach przy ul. Partyzantów 31
  3. w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 6
  4. w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim przy ul. Rolniczej 453
  5. w Szkole Podstawowej w Sadowej przy ul. Strzeleckiej 35
Read More
AKTUALNOŚCI